Kayıt İşlemleri

2019-2020 Akademik Yılı için Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul alan öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini Üniversitemizin Başakşehir Yerleşkesine gelerek şahsen tamamlayabilirler.

Erken kayıtlar, 25-29 Mart 2019 tarihlerinde 9.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kayıt için Gerekli Belgeler

 1. Kabul Mektubu
 2. Lisans/Yüksek Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 3. Lisans/Yüksek Lisans not döküm belgesinin aslı ve fotokopisi
 4. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesi (Tezsiz programlar hariç.)
 5. Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (TOEFL, YDS, vb.)
 6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 7. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
 8. Diploma denklik belgesi aslı ve fotokopisi (Yurtdışında bir kurumdan mezun olan TC vatandaşı tanınırlık belgesi ile kayıt edilebilir fakat denklik belgesi teslim etmeden mezun edilmez.)
 9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 10. Nakdi burs almaya hak kazanan öğrenciler için Kuveyt Türk Katılım Bankası Hesap Cüzdanı Fotokopisi

*Belge asılları kontrol amaçlı talep edilmektedir. Lütfen kayıt esnasından belgelerinizin asıllarını ve kopyalarını bulundurmayı ihmal etmeyiniz.

Önemli Bilgiler

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt evrakları Türkçe veya İngilizce değil ise yeminli tercüme bürolarından alınan Türkçe veya İngilizce çevirisi gerekmektedir.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 • Eksik ya da tahrif edilmiş belge ile kayıt yapılmaz.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. 
 • Kayıt döneminde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adayların enstitüleri ile iletişime geçmeleri gerekir.

Kayıt ile ilgili sorularınızı ogrenciisleri@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.