Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Hukuk Lisans Programı Ders Planı

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HUK 101 Anayasa Hukuku I 2 2 3 4
HUK 103 Medeni Hukuk I 2 2 3 4
HUK 105 Mukayeseli Hukuk I 3 0 3 3
HUK 107 Hukuka Giriş 3 0 3 4
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 22 31

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUK 102 Anayasa Hukuku II 2 2 3 5
HUK 104 Medeni Hukuk II 2 2 3 5
HUK 106 Mukayeseli Hukuk II 3 0 3 4
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Toplam 18 29

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
HUK 203 İdare Hukuku I 2 2 3 5
HUK 205 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
HUK 207 Milletlerarası Kamu Hukuku I 3 0 3 5
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
HUK 204 İdare Hukuku II 2 2 3 5
HUK 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
HUK 208 Milletlerarası Kamu Hukuku II 3 0 3 5
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30

 V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUK 301 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 4
HUK 303 Ticaret Hukuku I 2 2 3 4
HUK 305 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2 2 3 4
HUK 307 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I 3 0 3 4
HUK 309 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 0 3 4
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 21 30

VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUK 302 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
HUK 304 Ticaret Hukuku II 2 2 3 4
HUK 306 Eşya Hukuku 3 2 4 5
HUK 308 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II 3 0 3 4
HUK 310 Genel Kamu Hukuku 3 0 3 3
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 22 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUK 401 İcra ve İflas Hukuku 3 2 4 6
HUK 403 Milletlerarası Özel Hukuk I 3 0 3 5
HUK 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 0 3 4
HUK 407 Vergi Hukuku 3 0 3 5
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 19 30

VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUK 402 Ceza Muhakemesi Hukuku 3 2 4 6
HUK 404 Milletlerarası Özel Hukuk II 3 0 3 5
HUK 406 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3 0 3 4
HUK 408 Miras Hukuku 2 2 3 5
Arapça / İngilizce / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/1/3/3 4/4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 19 30
Genel Toplam 157 240

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUK 211 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
HUK 212 Uluslararası Örgütler 3 0 3 5
HUK 213 Siyasi Partiler Hukuku 3 0 3 5
HUK 214 Çevre Hukuku 3 0 3 5
HUK 215 Roma Hukuku 3 0 3 5
HUK 216 Hukukta Araştırma ve Yazışma Yöntemleri 3 0 3 5
HUK 217 Siyaset ve Hukuk 3 0 3 5
HUK 218 Kriminoloji 3 0 3 5
HUK 219 Mukayeseli Hukuk III 3 0 3 5
HUK 220 Mukayeseli Hukuk IV 3 0 3 5
HUK 313 İmar Hukuku 3 0 3 5
HUK 314 Banka Hukuku 3 0 3 5
HUK 315 Enerji Hukuku 3 0 3 5
HUK 316 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 5
HUK 317 Spor Hukuku 3 0 3 5
HUK 318 Anayasa Yargısı 3 0 3 5
HUK 319 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 5
HUK 320 İslam Hukuk Metodolojisi 3 0 3 5
HUK 411 Tüketici Hukuku 3 0 3 5
HUK 412 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 3 5
HUK 413 Adli Tıp 3 0 3 5
HUK 414 Rekabet Hukuku 3 0 3 5
HUK 415 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 5
HUK 416 Sağlık Hukuku 3 0 3 5
HUK 417 Deniz Ticaret Hukuku 3 0 3 5
HUK 418 Sigorta Hukuku 3 0 3 5
HUK 419 Çocuk Hukuku 3 0 3 5
HUK 420 Avukatlık Hukuku 3 0 3 5
HUK 421 Bilişim Hukuku 3 0 3 5

DİL DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 305 Advanced Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 306 Advanced Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 307 Intensive Basic Arabic 2 8 6 10 *
ARA 308 Intensive Intermediate Arabic 2 8 6 10 *
ENG 301 Basic English I 1 4 3 5 *
ENG 302 Basic English II 1 4 3 5 *
ENG 303 Intermediate English I 1 4 3 5 *
ENG 304 Intermediate English II 1 4 3 5 *
ENG 305 Advanced English I 1 4 3 5 *
ENG 306 Advanced English II 1 4 3 5 *
ENG 307 Intensive Basic English 2 8 6 10 *
ENG 308 Intensive Intermediate English 2 8 6 10 *
FRE 301 Basic French I 1 4 3 5 *
FRE 302 Basic French II 1 4 3 5 *
FRE 303 Intermediate French I 1 4 3 5 *
FRE 304 Intermediate French II 1 4 3 5 *
GER 301 Basic German I 1 4 3 5 *
GER 302 Basic German II 1 4 3 5 *
GER 303 Intermediate German I 1 4 3 5 *
GER 304 Intermediate German II 1 4 3 5 *
GRE 301 Basic Greek I 1 4 3 5 *
GRE 302 Basic Greek II 1 4 3 5 *
HEB 301 Basic Hebrew I 1 4 3 5 *
HEB 302 Basic Hebrew II 1 4 3 5 *
LAT 301 Basic Latin I 1 4 3 5 *
LAT 302 Basic Latin II 1 4 3 5 *
PERS 301 Basic Persian I 1 4 3 5 *
PERS 302 Basic Persian II 1 4 3 5 *
PERS 303 Intermediate Persian I 1 4 3 5 *
PERS 304 Intermediate Persian II 1 4 3 5 *
PERS 307 Intensive Basic Persian 2 8 6 10 *
PERS 308 Intensive Intermediate Persian 2 8 6 10 *
SPA 301 Basic Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 302 Basic Spanish II 1 4 3 5 *
SPA 303 Intermediate Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 304 Intermediate Spanish II 1 4 3 5 *
TLL 301 Basic Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 302 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 303 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 3 5 *
TLL 304 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 3 5 *
TLL 305 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 3 5 *
TLL 306 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 3 5 *
TLL 307 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
TLL 308 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
* Diller Okulu Onayı

NOTLAR

1) Üç dil eğitimi ile ilgili alınan 16.06.2017 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin bütün bölümlerinde mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin her birinden en az B2 düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir.
a- Hukuk Lisans Programı Ders Planı, öğrencilerin bu şartları sağlayabilmeleri için 4 yarıyıl Arapça, 4 yarıyıl İngilizce dil dersi alabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.
b- İstenen düzeyde dil yeterliliğine sahip olan ya da bu yeterlilikleri 4 yarıyıldan önce sağlayabilen öğrenciler ARA 301, ARA 302, ARA 303, ARA 304 kodlu Arapça dersleri ile ENG 301, ENG 302, ENG 303, ENG 304 kodlu İngilizce derslerinin yerine, ders planında belirtilen bölüm seçmeli dersleri alacaklardır.
2) Hukuk Fakültesinden mezuniyet için alınması gereken seçmeli derslerden en az iki (2) adet seçmeli dersin bölüm seçmeli dersleri arasından alınması ve başarılması zorunludur.
3) İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan tüm lisans dersleri, Hukuk Fakültesi müfredatında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler arasında bulunmamak ve Hukuk Fakültesi lisans müfradatındaki seçmeli derslere ilişkin asgari kredi ve AKTS’yi sağlamak koşulu ile, genel seçmeli ders olarak alınabilir. B2 seviyesine kadar (bu seviye dahil) İngilizce ve Arapça dersleri ile her seviyedeki Türkçe dil dersleri genel seçmeli ders olarak alınamaz. Yine öğrencinin anadili ya da öğretim dili olan dil dersleri genel seçmeli olarak alınamaz.
4) B2 düzeyinde dil yeterliliğini sağlamadan programına geçen öğrenciler en az iki dönem İngilizce ve Arapça dersi almaksızın bu dersler için aranan B2 seviyesi koşulunu yerine getirmiş ise, iki dönem yabancı dil dersi alma zorunluluğunu sağlamak üzere, eksik kalan dönem veya dönemler için,  ileri düzeyde İngilizce veya Arapça ya da öğretim dili dışındaki başka bir yabancı dil dersini  almak zorundadır.
5) Hukuk lisans programından mezun olmak için toplam 157 kredi ve 240 AKTS’lik 52 adet ders alınır.

İngilizce’den muaf olan öğrencilerin alması gereken dersler

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUM 101 / LAW 109 The World Through Art and Literature I / Legal English I 2/3 2/0 3 5
HUM 102 / LAW 110 The World Through Art and Literature II / Legal English II 2/3 2/0 3 5

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur