Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Tarih Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: TARİH

Alınması Gereken Zorunlu Program Dersi
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HIST 201 Introduction to Historical Thought and Method 3 0 3 5
Toplam 3 5
Alınması Gereken 200’lü Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HIST 202 Introduction to the History of Religions 3 0 3 5
HIST 203 Archeology and Culture 3 0 3 5
HIST 204 Primitive or Tribal Society 3 0 3 5
HIST 205 The City in History 3 0 3 5
HIST 206 Lords and Peasants 3 0 3 5
HIST 207 Men, Ships, and the Sea 3 0 3 5
HIST 208 Anatolian Civilizations 3 0 3 5
HIST 209 War and Society 3 0 3 5
HIST 210 Nations and Nationalism 3 0 3 5
HIST 211 Imperialism and Colonialism 3 0 3 5
HIST 212 History of the Nineteenth Century 3 0 3 5
HIST 213 History of the Twentieth Century 3 0 3 5
Toplam 9 15
200’lü seçmeli dersler grubundan 3 ders seçilmelidir.
Alınması Gereken 300 ve 400’lü Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HIST 311 Early Islamic History: A Survey (to AD 1100) 3 0 3 5
HIST 312 Islamic History: the Middle Period (c.945-1500) 3 0 3 5
HIST 315 History of the Modern Middle East (to the 1920s) 3 0 3 5
HIST 316 History of the Contemporary Middle East (1918 to the present) 3 0 3 5
HIST 341 Ottoman History 1 (1300-1600) 3 0 3 5
HIST 351 Ottoman History 2 (1600-1800) 3 0 3 5
HIST 361 Ottoman History 3 (1789-1908) 3 0 3 5
HIST 431 History of Ottoman Institutions 3 0 3 5
Toplam 12 20
300 ve 400’lü seçmeli dersler grubundan 4 ders seçilmelidir.
Alınması Gereken Zorunlu Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
TLL 301 Basic Ottoman Turkish 1 4 3 5
TLL 302 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 3 5
TLL 303 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 3 5
TLL 304 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 3 5
TLL 305 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 3 5
TLL 306 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 3 5
TLL 307 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 6 10
TLL 308 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 6 10
PERS 301 Basic Persian I 1 4 3 5
PERS 302 Basic Persian II 1 4 3 5
PERS 303 Intermediate Persian I 1 4 3 5
PERS 304 Intermediate Persian II 1 4 3 5
PERS 307 Intensive Basic Persian 2 8 6 10
PERS 308 Intensive Intermediate Persian 2 8 6 10
FRE 301 Basic French I 1 4 3 5
FRE 302 Basic French II 1 4 3 5
FRE 303 Intermediate French I 1 4 3 5
FRE 304 Intermediate French II 1 4 3 5
GER 301 Basic German I 1 4 3 5
GER 302 Basic German II 1 4 3 5
GER 303 Intermediate German I 1 4 3 5
GER 304 Intermediate German II 1 4 3 5
SPA 301 Basic Spanish I 1 4 3 5
SPA 302 Basic Spanish II 1 4 3 5
SPA 303 Intermediate Spanish I 1 4 3 5
SPA 304 Intermediate Spanish II 1 4 3 5
Toplam 6 10
Bu dersler arasından aynı dile ait olan ardışık iki dersin seçilmesi gerekmektedir.
Ortak Sayılabilecek Üniversite Ortak Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
Toplam 24 40
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Not
1. Tarih lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 1 zorunlu, 9 seçmeli branş dersi, 8 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 115 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur