Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Tarih Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

 

1.ANADAL: TÜM BÖLÜMLER
2.ANADAL: TARİH
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HIST 201A Introduction to Historical Thought and Method I 3 0 3 5
HIST 201B Introduction to Historical Thought and Method II 3 0 3 5
HIST 311 ya da
HIST 341
Early Islamic History: A Survey (to AD 1100) ya da
Ottoman History I (1300-1600)
3 0 3 5
HIST 312 ya da
HIST 351
Islamic History: the Middle Period (c.945-1500) ya da
Ottoman History II (1600-1800)
3 0 3 5
+ Tarih Lisans havuzundan 8 seçmeli ders
(TLL/PERS kodlu dil derslerinden seçilecek en fazla 4 adet ders dâhildir.)
Not
1. Tarih lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 4 zorunlu, 8 seçmeli branş dersi, 8 üniversite ortak dersi alınmalı, kalan 140 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur