Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Sosyoloji Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1.ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: SOSYOLOJİ

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ANTH 202 Social-Cultural Anthropology 3 0 3 5
POLS 224 Social Statistics 3 0 3 5
PSY 101 Introduction to Psychology 3 0 3 5
PSY 221 Social Psychology I 3 0 3 5
SOC 201 Thinking Sociologically 3 0 3 5
SOC 204 Qualitative Research Methods 3 0 3 5
SOC 301 Classical  Sociological Theory 3 0 3 5
SOC 302 Contemporary Sociological Theory 3 0 3 5
SOC 306 History of Social Thought in Turkey 3 0 3 5
SOC 401 Graduation Thesis I  5 0  5 10 *
SOC 402 Graduation Thesis II 5 0 5 10 *
SOC 403 Khaldunian Sociology I 3 0 3 5
SOC 404 Khaldunian Sociology II 3 0 3 5
SOC 405 Contemporary Social Thought in the Muslim World 3 0 3 5
TLL 301 Basic Ottoman Turkish I 3 0 3 5
TLL 302 Basic Ottoman Turkish II 3 0 3 5
Toplam 47 90
* 4.Sınıf öğrencisi olmak
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Sosyoloji lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 16 zorunlu, 6 seçmeli branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 20 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur