Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ECON 102 Principles of Macroeconomics 2 2 3 5
LAW 251 Introduction to Law 3 0 3 5
POLS 101 Political Science 3 0 3 8
POLS 102 International Relations 3 0 3 7
POLS 224 Social Statistics 3 0 3 5
POLS 241 Constitutional Politics & Law 3 0 3 5
POLS 250 Classical Political Theory 3 0 3 5
POLS 251 Modern Political Theory 3 0 3 5
POLS 301 Comparative Politics 3 0 3 6
POLS 307 Research Methods 3 0 3 6
POLS 315 Diplomatic History 3 0 3 7
POLS 346 International Law & Organizations 3 0 3 6
POLS 401 Turkish Politics 3 0 3 6
POLS 412 Turkish Foreign Policy 3 0 3 8
POLS 430 International Political Economy 3 0 3 6
Toplam 45 90
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 15 zorunlu, 2 seçmeli branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 40 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur