Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
EDU 101 Introduction to Education 2 0 2 3
EDU 104 Psychological Psychology 2 0 2 4
EDU 106 Guidance and Counseling in Schools 2 0 2 5
EDU 110 Developmental Psychology I (Child and Adolescent) 2 0 2 4
EDU 111 Introduction to Psychology 2 0 2 4
EDU 204 Research Methods in Education 2 0 2 3
EDU 207 Developmental Psychology II (Adult and Elderly) 2 0 2 4
EDU 209 Basic Statistics 2 0 2 4
EDU 218 Nontest Techniques 1 2 2 3
EDU 231 Social Psychology I 2 0 2 4
EDU 304 Group Counseling 2 0 2 3
EDU 307 Techniques and Principals of Counseling Psychology 2 0 2 3
EDU 309 Carrier Guidance and Counseling (Theories) 2 0 2 2
EDU 310 Carrier Counseling (Practicum) 1 2 2 2
EDU 311 Counseling Theories 2 0 2 2
EDU 313 Psychological Testing 1 2 2 3
EDU 315 Behavioral Disorders I (Child and Adolescent Psychopathology) 2 0 2 3
EDU 316 Behavioral Disorders II (Adult Psychopathology) 2 0 2 2
EDU 343 Measurement and Evaluation 2 0 2 3
EDU 346 Personality Theories 2 0 2 2
EDU 353 Psychology of Learning 2 0 2 4
EDU 447 Field Work  I (Individual Counseling) 1 2 2 3
EDU 448 Field Work  II (Individual Counseling) 1 2 2 3
EDU 449 Special Education and Inclusion 2 0 2 3
Toplam 48 76
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 12 20
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 24 zorunlu branş dersi, 4 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 104 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur