Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Psikoloji Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: PSİKOLOJİ

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
PSY 101 Introduction to Psychology 3 0 3 5
PSY 104 Biological Basis of Human Behavior I 3 0 3 5
PSY 122 History of Psychology 3 0 3 5
PSY 201 Research Methods in Psychology 3 0 3 5
PSY 214 Cognitive Psychology I 3 0 3 5
PSY 221 Social Psychology I 3 0 3 5
PSY 301 Statistical Methods in Psychology I 3 0 3 5
PSY 316 Psychopathology 3 0 3 5
PSY 320 Research Project 3 0 3 5
PSY 323 Psychology of Learning 3 0 3 5
PSY 325 Individual Differences and Theories of Personality I 3 0 3 5
PSY 327 Developmental Psychology 3 0 3 5
PSY 342 Current Issues and Psychology 3 0 3 5
PSY 401 Clinical Psychology 3 0 3 5
Toplam 42 70
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Psikoloji lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 14 zorunlu, 7 seçmeli branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 35 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur