Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Onur Programı

ONUR PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

  1. Kendi programına ait müfredat dersleri ile birlikte, lisans programında okuduğu süre boyunca ekli Onur Programı dersleri havuzunda yer alan 4 adet Klasik Arapça dersi ile seçmeli derslerden 8’ini alarak başarıyla tamamlayan öğrencilere Onur Programı Sertifikası verilir.
  2. Onur Programı iki aşamalı bir program olarak tasarlanmış olup zorunlu Klasik Arapça dersleri ile birlikte 2 adet seçmeli dersi alarak başarılı olan öğrenciler 1. Düzey Onur Programı Sertifikası almaya hak kazanırlar.
  3. Onur Programı havuzunda yer alan derslerden anadal programı kapsamında alınabilecek olanlar, aynı anda onur programı ders yüküne de sayılabilir ancak öğrencilerin en az 6 seçmeli dersi kendi anadal müfredatlarının dışından almaları gerekir.
  4. Yandal ve ÇAP programları için alınması gereken derslerle Onur Programı derslerinin örtüşmesi halinde bu dersler her iki program için de kullanılabilirler.
  5. C1 düzeyinde ve geçerli bir Arapça Yeterlilik belgesi sunan ya da yapılacak olan muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler zorunlu Klasik Arapça derslerinden muaf tutulurlar.
  6. Onur Programı Sertifikası almak için lisans programının herhangi bir döneminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, başvuru yapılabilir. Başvurmak için hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmak, lisansta ise en az 3,00 GNO’ya sahip olmak gerekir.
  7. Başvurular Onur Programı Koordinatörlüğü tarafından toplanır. Başvuru şartını sağlayan öğrencilerin listesi ÜYK’ya sunulur ve ilgili öğrenciler ÜYK kararı ile Onur Programı öğrencisi olurlar.
  8. Onur Programında da lisans programlarında olduğu gibi derslere %80 oranında devam zorunludur.
  9. Anadal programındaki başarı esas olduğundan, ana dal GNO’su iki dönem üst üste 2,50’nin altına düşen öğrenciler programdan çıkartılırlar. Bu programda almış oldukları dersler ilgili anadal yükümlülüklerine sayılır.
  10. Onur Programı sertifikası almaya hak kazanmak için öğrencinin anadal diploma programından en az 3,00 GNO ile mezun olması gerekir.

 

ONUR PROGRAMI DERS HAVUZU

Ders Grubu Sıra No Ders Kodu Ders Adı Z/S ÇAP/YAP Müfredatı
Klasik Arapça 1 ARA 401/601 Basic Classical Arabic Z  
2 ARA 402/602 Intermediate Classical Arabic Z  
3 ARA 403/603 Advanced Classical Arabic I Z  
4 ARA 404/604 Advanced Classical Arabic II Z  
Tarih 5 HIST 311 Early Islamic History: A Survey (to AD 1100) S Tarih ÇAP/YAP
6 HIST 312 Islamic History: The Middle Period (c.945-1500) S Tarih ÇAP/YAP
7 SIS 204 Islamic History S İslami İlimler ÇAP
Mantık 8 SIS 307 Klasik Mantık S  
9 PHIL 103 Logic I S Felsefe ÇAP/YAP
İslam Hukuk Felsefesi 10 SIS 401 Usul al-Fiqh S İslami İlimler ÇAP
11 SIS 419 Klasik Fıkıh Metinleri S  
12 PHIL 453 Philosophy of Islamic Jurisprudence S  
13 ECON 408 Islamic Economics and Finance S  
14 LAW 320 İslam Hukuk Metodolojisi S  
Sosyoloji 15 SOC 405 Contemporary Social Thought in the Muslim World S Sosyoloji ÇAP
16 SIS 410 Selected Readings from Muqaddima S  
17 PHIL 451 Introduction to Ibn Khaldun’s Muqaddima S  
18 SOC 403 Khaldunian Sociology I S Sosyoloji ÇAP/YAP
19 SOC 306 History of Social Thought in Turkey S Sosyoloji ÇAP
Siyaset 20 POLS 325 Islamic Political Thought S  
21 POLS 479 Ottoman Political Thought S  
22 POLS 438 Modern Islamic Political Thought S  
23 POLS 250 Classical Political Theory S Siyaset ÇAP/YAP
Psikoloji
Ahlak
24 PSY 418 Psychology in the Islamic Tradition S  
25 PSY 434 Psychology of Religion S  
26 SIS 411 Klasik Tasavvuf Metinleri S  
27 SIS 427 İslam Ahlak Esasları S  
Münazara ve Vaz’ 28 PHIL 452 Philosophy of Language S Felsefe ÇAP
29 PSY 435 Language and Thinking S  
30 SIS 414 Adab-ı Bahs ve Münazara S  
31 SIS 417 Ilm al-Wad’ S  
Felsefe 32 PHIL 101 Basic Questions of Philosophy S Felsefe ÇAP/YAP
33 PHIL 301 Islamic Philosophy I S Felsefe ÇAP
34 PHIL 445 Philosophy of Mind S  
35 PHIL 428 Farabi and Ibn Sina S  
Hukuk 36 LAW 107 Hukuka Giriş S Hukuk ÇAP/YAP
37 LAW 105 Mukayeseli Hukuk I S Hukuk ÇAP
38 LAW 106 Mukayeseli Hukuk II S Hukuk ÇAP
39 LAW 219 Mukayeseli Hukuk III S  
40 LAW 220 Mukayeseli Hukuk IV S  
41 SIS 305 Islamic Law I S İslami İlimler ÇAP/YAP
42 SIS 306 Islamic Law II S İslami İlimler ÇAP/YAP
Edebiyat 43 LIT 330 Survey of Arabic Literature S  
44 LIT 360 Travel Literature S  
İslami İlimler 45 SIS 202 İslam İbadet Esasları S İslami İlimler ÇAP/YAP
46 SIS 201 İslam İnanç Esasları S İslami İlimler ÇAP/YAP
47 PHIL 423 Philosophy of Kalam S  
48 SIS 311 Belağat S  
49 SIS 407 Hadis Metinleri S  

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur