Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru-Kabul Takvimi son

Merkezi yerleştirme puanı ile kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldaki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istedikleri diploma programının taban puanının üzerinde olması halinde, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Yapılan başvurular ÖSYS/YKS puanı esas alınarak değerlendirilir ve en yüksek puana sahip olandan başlanarak kontenjan kadar adayın başvurusu kabul edilir. Geçiş yapan öğrencilerin ücret ve bursluluk durumu ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • Öğrenci Belgesi
  • Transkript
  • ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesi
  • ÖSYS/YKS Yerleştirme Belgesi
  • Disiplin Durumunu Gösterir Belge
  • İngilizce Yeterlilik Belgesi (Var ise)

İngilizce yeterliliği için istenen sınav türleri ve bunlara ait puanlar aşağıda gösterilmiş olup kabul edilen adaylardan dil yeterlilik belgesi bulunmayanların, kayıt tarihlerinde Üniversitemizde düzenlenecek olan İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir.

YDS/YÖKDİL: 90
TOEFL-IBT: 80
PTE AKADEMİK: 55
CPE: C
CAE: C
FCE: B

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş hakkında detaylı bilgi Yatay Geçiş Yönergesinde bulunmaktadır.

Başvuruların aşağıda belirtilen tarihlerde Online Başvuru Sisteminden yapılması gerekmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur