Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Medya ve İletişim Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: MEDYA VE İLETİŞİM

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
DFT 202 Introduction to Filmmaking 2 2 3 5
JOR 201 Writing for Media 2 2 3 5
MCOM 101 Introduction to Communication Science 3 0 3 5
MCOM 102 History of Media and Communication 3 0 3 5
MCOM 104 Technical Skills for Media 2 2 3 5
MCOM 201 Basic Photography 2 2 3 5
MCOM 301 Communication Theories 3 0 3 4
MCOM 401 Communication Studies and Media Analysis 2 2 3 5
MCOM 404 Graduation Project II 2 2 3 5
PR 202 Introduction to Public Relations 3 0 3 5
Toplam 30 49
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Medya ve İletişim lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 10 zorunlu branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 91 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur