Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Kurumlararası Yatay Geçiş

Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından onaylanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Geçiş yapan öğrencilerin ücret ve bursluluk durumu ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

Başvuru Şartları

 • 2’nci veya 3’üncü sınıfa başvuruyor olmak
 • 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’ya sahip olmak
 • İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmak

Yukarıdaki genel başvuru şartlarına ek olarak, Hukuk Programına yapılacak yatay geçiş başvurularında, ilgili yılın ÖSYS/YKS sıralamasında ilk 20.000’de olma şartı aranır.

İngilizce yeterliliği için istenen sınav türleri ve bunlara ait puanlar aşağıda gösterilmiş olup başvuruda bulunan adaylardan dil yeterlilik belgesi bulunmayanların, Başvuru-Kabul takviminde belirtilen tarihlerde Üniversitemizde düzenlenecek olan İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir.

YDS/YÖKDİL: 90
TOEFL-IBT: 80
PTE AKADEMİK: 55
CPE: C
CAE: C
FCE: B

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript
 • Ders İçerikleri (Program adının, başvurulan program adından farklı olduğu durumlarda)
 • ÖSYS/YKS Yerleştirme Belgesi
 • Disiplin Durumunu Gösterir Belge
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi (Var ise)

Yurtdışından başvuru yapacak olan adayların aşağıdaki belgeleri de başvurularına eklemeleri gerekmektedir:

 • Pasaport
 • Tanınırlık Belgesi

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili yılda ÖSYS/YKS kılavuzunda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kurumlararası yatay geçiş ile ilgili detaylı bilgi için Yatay Geçiş Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Gerekli şartları sağlayan öğrenciler ‘Başvuru – Kabul Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında Online Başvuru Sisteminden başvurmaları gerekmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur