Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Kayıt Yenileme

Kayıt yenileme işlemi, her akademik dönemin başında ilgili dönem ücretini ödedikten sonra ders kayıtları için belirlenmiş olan tarihlerde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kayıtlarının tamamlanmasıyla gerçekleştirilmiş olur. Kayıt yenileme işlemleri hazırlık sınıflarında her modül başında yapılır. Burslu öğrenciler ödeme ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan ders kayıtlarını tamamlayabilirler.

Kayıt yenileme işlemini ders kayıt haftasında yapamayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihleri arasında yapabilirler. Bu tarihlerden sonra mazeretli olarak kayıt yenilemek isteyen öğrenciler en geç derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar geçerli mazeretlerini belirttikleri bir dilekçe ile fakülte/enstitü sekreterliğine başvuruda bulunmak zorundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri alınacak FYK/EYK kararına istinaden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Hazırlık sınıflarında kayıtlı bulunan öğrenciler ise akademik takvimde bulunan kayıt yenileme süreleri içerisinde kayıt yenilemedikleri takdirde mazeretli kayıt yenileme taleplerini en geç derslerin başladığı haftanın son iş gününe kadar bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletirler. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ise alınacak Rektörlük onayına istinaden yapılır.

Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler Yükseköğretim Bilgi Sistemine pasif olarak gönderilir. Pasif durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar ancak azami öğrenim süreleri işlemeye devam eder. Aynı zamanda sahip oldukları yurt ve nakdi burs imkânlarından da faydalanamazlar.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur