Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LIT 201 Introduction to Literary Theory I 3 0 3 5
LIT 202 Introduction to Literary Theory II 3 0 3 5
LIT 204 Survey of English Literature 3 0 3 5
LIT 205 Poetry and Poetics 3 0 3 5
LIT 206 Survey of Turkish Literature 3 0 3 5
LIT 210 Shakespeare 3 0 3 5
LIT 301 Literature and Civilization: Near East and Africa 3 0 3 5
LIT 303 Literary Criticism 3 0 3 5
LIT 307 The Novel 3 0 3 5
LIT 401 Encounters in Modernity in Literature 3 0 3 5
LIT 403 Postcolonial Theory and Fiction 3 0 3 5
LIT 405 Translation: Theory and Practice 3 0 3 5
Toplam 36 60
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 12 zorunlu branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 80 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur