Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

İşletme Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER (İKTİSAT HARİÇ)

2. ANADAL: İŞLETME

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ECON 101 Principles of Microeconomics 2 2 3 5
ECON 102 Principles of Macroeconomics 2 2 3 5
LAW 251 Introduction to Law 3 0 3 5
MAN  461 Management Information Systems 3 0 3 5
MAN 101 Introduction to Business Management 3 0 3 5
MAN 102 Business Communications 3 0 3 5
MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting 3 0 3 5
MAN 242 Financial Management 3 0 3 5
MAN 301 Human Resource Management 3 0 3 5
MAN 321 Principles of Marketing 3 0 3 5
MAN 322 Marketing Management 3 0 3 5
MAN 344 Corporate Finance 3 0 3 5
MAN 362 Operations Management 3 0 3 5
MAN 401 Strategic Management 3 0 3 5
MAN 402 International Business 3 0 3 5
STAT 201 Statistics I 2 2 3 5
STAT 202 Statistics II 2 2 3 5
Toplam 51 85
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. İşletme lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 17 zorunlu branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 55 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

1. ANADAL: İKTİSAT

2. ANADAL: İŞLETME

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MAN 101 Introduction to Business Management 3 0 3 5
MAN 102 Business Communications 3 0 3 5
MAN 242 Financial Management 3 0 3 5
MAN 301 Human Resource Management 3 0 3 5
MAN 321 Principles of Marketing 3 0 3 5
MAN 322 Marketing Management 3 0 3 5
MAN 343 Managerial Accounting 3 0 3 5
MAN 344 Corporate Finance 3 0 3 5
MAN 362 Operations Management 3 0 3 5
MAN 401 Strategic Management 3 0 3 5
MAN 402 International Business 3 0 3 5
MAN 461 Management Information Systems 3 0 3 5
Toplam 36 60
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. İşletme lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 12 zorunlu branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 80 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur