Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

İslami İlimler (30% İngilizce) Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER
2. ANADAL: İSLAMİ İLİMLER (%30 İNGİLİZCE)
Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön Koşul
Teori Pratik
SIS 109 Kur’an Okuma ve Tecvid I 0 4 2 3
SIS 110 Kur’an Okuma ve Tecvid II 0 4 2 3 SIS 109
SIS 103 Intensive Basic Arabic 0 10 5 7
SIS 104 Intensive Intermediate Arabic 0 10 5 7 SIS 103
SIS 209 Kur’an Okuma ve Tecvid III 0 4 2 3 SIS 110
SIS 210 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 0 4 2 3 SIS 209
SIS 211 Intensive Classical Arabic I 0 10 5 7 SIS 104
SIS 212 Intensive Classical Arabic II 0 10 5 7 SIS 211
SIS 201 İslam İnanç Esasları 3 0 3 5
SIS 202 İslam İbadet Esasları 3 0 3 5
SIS 203 Siyer 3 0 3 5
SIS 204 Islamic History 3 0 3 5
SIS 205 Tefsir Tarihi ve Usulü 3 0 3 5
SIS 208 Sciences and History of Hadith 3 0 3 5
PHIL 301 Islamic Philosophy I 3 0 3 5
SIS 301 al-Tafsir I 3 0 3 5 SIS 205
SIS 303 Hadis I 3 0 3 5 SIS 208
SIS 305 Islamic Law I 3 0 3 5 SIS 202
SIS 306 Islamic Law II 3 0 3 5 SIS 305
SIS 308 Kelam 3 0 3 5 SIS 201
SIS 310 Tasavvuf 3 0 3 5
SIS 312 Dinler Tarihi 3 0 3 5
SIS 401 Usul al-Fiqh 4 0 4 5 SIS 306
SIS 402 İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi 3 0 3 5 SIS 308
Toplam 77 120
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Teori Pratik Koşul
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 25 40
Notlar
1. İslami İlimler lisans programından çift anadal mezunu olmak için ön şart olarak C1 düzeyinde Arapça dil bilgisine ek olarak toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 24 zorunlu branş dersi, 9 üniversite ortak dersi alınmalı, kalan 80 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Intensive Basic Arabic’den muaf olmak için A2, Intensive Intermediate Arabic’den muaf olmak için B2, Intensive Classical Arabic I’den muaf olmak için C1 ve Intensive Classical Arabic II’den muaf olmak için C2 düzeyinde belge getirmeleri gerekir. Talep edilmesi halinde her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenir.
3. ARA 301 ve ARA 302 kodlu Arapça dersleri SIS 103 Intensive Basic Arabic dersi yerine, ARA 303 ve ARA 304 kodlu Arapça dersleri SIS 104 Intensive Intermediate Arabic dersleri yerine sayılır.
4. HUK/LAW 105 Mukayeseli Hukuk I ve HUK/LAW 106 Mukayeseli Hukuk II dersleri SIS 305 Islamic Law I dersi yerine, HUK/LAW 219 Mukayeseli Hukuk III ve HUK/LAW 220 Mukayeseli Hukuk IV dersleri SIS 306 Islamic Law II dersi yerine HUK/LAW 320 İslam Hukuk Metodoojisi dersi SIS 401 Usul al-Fiqh dersi yerine sayılır. HIST 311 Early Islamic History: A Survey (to AD 1100) dersi SIS 204 Islamic History dersi yerine sayılır.
5. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur