Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

İslami İlimler (30% İngilizce) Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: İSLAMİ İLİMLER (%30 İNGİLİZCE)

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
PHIL 301 Islamic Philosophy I 3 0 3 5
SIS 101 Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 4 4 5
SIS 102 Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 4 4 5 SIS 101
SIS 201 İslam İnanç Esasları 3 0 3 5
SIS 202 İslam İbadet Esasları 3 0 3 5
SIS 203 Siyer 3 0 3 5
SIS 204 Islamic History 3 0 3 5
SIS 205 History and Methodology of Tafsir 3 0 3 5
SIS 208 Hadis Tarihi ve Usulü 3 0 3 5
SIS 301 al-Tafsir I 3 0 3 5 SIS 205
SIS 302 al-Tafsir II 3 0 3 5 SIS 205
SIS 303 Hadis I 3 0 3 5 SIS 208
SIS 304 Hadis-II 3 0 3 5 SIS 208
SIS 305 Islamic Law I 3 0 3 5 SIS 202
SIS 306 Islamic Law-II 3 0 3 5 SIS 305
SIS 307 Klasik Mantık 3 0 3 5
SIS 308 Kelam 3 0 3 5 SIS 201
SIS 309 Tasavvuf 3 0 3 5
SIS 312 Dinler Tarihi 3 0 3 5
SIS 401 Usul al-Fiqh 3 0 3 5 SIS 202
SIS 402 İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi 3 0 3 5 SIS 308
Toplam 65 105
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 25 40
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 12 20
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. İslami İlimler lisans programından çift anadal mezunu olmak için ön şart olarak B2 düzeyinde Arapça dil bilgisine ek olarak toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 21 zorunlu branş dersi, 9 üniversite ortak dersi, 4 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 75 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur