Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Hukuk (30% İngilizce) Lisans Programı Yandal Ders Planı

ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

YANDAL: HUKUK (%30 İNGİLİZCE)

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 101 Anayasa Hukuku I 2 2 3 4
LAW 102 Anayasa Hukuku II 2 2 3 5
LAW 103 Medeni Hukuk I 2 2 3 4
LAW 104 Medeni Hukuk II 2 2 3 5
LAW 107 Introduction to Law 3 0 3 4
LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
LAW 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
LAW 203 İdare Hukuku I 2 2 3 5
LAW 205 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 4
Toplam 30 46
Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 204 İdare Hukuku II 2 2 3 5
LAW 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
LAW 207 Public International Law I 3 0 3 5
LAW 208 Public International Law II 3 0 3 5
LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
LAW 303 Ticaret Hukuku I 2 2 3 4
LAW 304 Ticaret Hukuku II 2 2 3 4
LAW 307 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I 3 0 3 4
LAW 308 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II 3 0 3 4
LAW 310 General Public Law 3 0 3 3
LAW 403 Private International Law I 3 0 3 5
LAW 404 Private International Law II 3 0 3 5
LAW 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 0 3 4
LAW 406 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3 0 3 4
LAW 407 Tax Law 3 0 3 5
Notlar
1. Hukuk %30 İngilizce lisans programından yandal mezunu olmak için toplam 15 adet ders alınmalıdır. Bunların 10 tanesi zorunlu ve 5 tanesi seçmeli branş dersidir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur