Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Hukuk (30% İngilizce) Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: HUKUK (%30 İNGİLİZCE)

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 101 Anayasa Hukuku I 2 2 3 4
LAW 102 Anayasa Hukuku II 2 2 3 5
LAW 103 Medeni Hukuk I 2 2 3 4
LAW 104 Medeni Hukuk II 2 2 3 5
LAW 105 Mukayeseli Hukuk I 3 0 3 3
LAW 106 Mukayeseli Hukuk II 3 0 3 4
LAW 107 Introduction to Law 3 0 3 4
LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
LAW 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
LAW 203 İdare Hukuku I 2 2 3 5
LAW 204 İdare Hukuku II 2 2 3 5
LAW 205 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
LAW 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
LAW 207 Public International Law I 3 0 3 5
LAW 208 Public International Law II 3 0 3 5
LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 4
LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
LAW 303 Ticaret Hukuku I 2 2 3 4
LAW 304 Ticaret Hukuku II 2 2 3 4
LAW 305 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2 2 3 4
LAW 306 Eşya Hukuku 3 2 4 5
LAW 307 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I 3 0 3 4
LAW 308 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II 3 0 3 4
LAW 309 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 0 3 4
LAW 310 General Public Law 3 0 3 3
LAW 401 İcra ve İflas Hukuku 3 2 4 6
LAW 402 Ceza Muhakemesi Hukuku 3 2 4 6
LAW 403 Private International Law I 3 0 3 5
LAW 404 Private International Law II 3 0 3 5
LAW 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 0 3 4
LAW 406 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3 0 3 4
LAW 407 Tax Law 3 0 3 5
LAW 408 Miras Hukuku 2 2 3 5
Toplam 102 149
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 19 31
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 12 20
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Hukuk %30 İngilizce lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 33 zorunlu, 4 seçmeli branş dersi, 7 üniversite ortak dersi, 4 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 20 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır. En az 20 AKTS’lik dersin İngilizce olarak verilen seçmeli derslerden alınması zorunludur.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
3. İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan tüm lisans dersleri, Hukuk Fakültesi müfredatında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler arasında bulunmamak ve Hukuk Fakültesi lisans müfradatındaki seçmeli derslere ilişkin asgari kredi ve AKTS’yi sağlamak koşulu ile, genel seçmeli ders olarak alınabilir. B2 seviyesine kadar (bu seviye dahil) İngilizce ve Arapça dersleri ile her seviyedeki Türkçe dil dersleri genel seçmeli ders olarak alınamaz. Yine öğrencinin anadili ya da öğretim dili olan dil dersleri genel seçmeli olarak alınamaz.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur