Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Felsefe Lisans Programı Çift Anadal Ders Planı

1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER

2. ANADAL: FELSEFE

Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
PHIL 101 Basic Questions of Philosophy 3 0 3 5
PHIL 103 Logic I 3 0 3 5
PHIL 104 Logic II 3 0 3 5
PHIL 201 Ancient Philosophy I 3 0 3 5
PHIL 202 Ancient Philosophy II 3 0 3 5
PHIL 203 Theory of Knowledge 3 0 3 5
PHIL 204 Metaphysics 3 0 3 5
PHIL 301 Islamic Philosophy I 3 0 3 5
PHIL 302 Islamic Philosophy II 3 0 3 5
PHIL 303 Introduction to Western Thought and Medieval Christian Philosophy 3 0 3 5
PHIL 304 Early Modern Philosophy 3 0 3 5
PHIL 305 History and Philosophy of Science 3 0 3 5
PHIL 306 Aesthetics and Philosophy of Art 3 0 3 5
PHIL 403 Later Modern Philosophy 3 0 3 5
PHIL 404 Contemporary Philosophy 3 0 3 5
PHIL 420 Introduction to Islamic Thought 3 0 3 5
PHIL 450 Ethics and Political Philosophy in Ottoman Turkey 3 0 3 5
PHIL 452 Philosophy of Language 3 0 3 5
Toplam 54 90
Ortak Sayılabilecek Üniversite Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Dil Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 301 Basic Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 302 Basic Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 303 Intermediate Modern Turkish I / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
TUR 304 Intermediate Modern Turkish II / Departmental Elective / General Elective 1 4 3 5 *
Toplam 24 40
* Diller Okulu Onayı
Notlar
1. Felsefe lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bunun için 18 zorunlu branş dersi, 13 üniversite ortak dersi, 8 yabancı dil dersi alınmalı, kalan 50 AKTS’lik ders yükü ise seçmeli derslerden tamamlanmalıdır.
2. Öğrencinin anadalı ya da ikinci anadalı kapsamında aldığı ve iki program için de ortak olarak kabul edilecek olan dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur