Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Ders Saydırma ve Muafiyet İşlemleri

Başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olan derslerin transferleri ile İbn Haldun Üniversitesi’nde yapılan muafiyet sınavlarına istinaden yapılan muafiyet işlemleri “Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir.

Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan onaylanmış ders içerikleri ve not belgesi ile beraber ilgili dekanlığa/müdürlüğe Üniversite’ye kayıt yaptırdıktan sonra bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulan derslerin lisans dersleri için en az C, lisansüstü dersleri için ise en az B notuna karşılık gelecek şekilde başarılmış olması gerekmektedir. Muafiyet istenen derslerde ders içeriklerinin benzerliği ve kredileri incelenir. Seçmeli ders yerine sayılacak derslerde içerik benzerliği aranmazken, zorunlu derslerde içerik benzerliği en az %80 olmalıdır. Muaf olarak aktarılabilecek AKTS sayısı ilgili programın müfredatındaki toplam AKTS yükünün %65’ini geçemez.

İlgili müfredatta bulunan zorunlu dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciye en geç ders kayıtlarından bir hafta önce yapılan muafiyet sınavında başarılı olması durumunda E notu verilir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur