Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Medeniyet Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 590 Seminer 3 0 0 6
MIE 503 Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod 3 0 3 8
MIE 502 Dünya Medeniyetleri Tarihi 3 0 3 8
Seçmeli Ders 3 0 3 8
Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 38

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 505 Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi 3 0 3 8
MIE 504 Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset 3 0 3 8
MIE 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
Seçmeli Ders 3 0 3 8
Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 15 40

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 27 138

SEÇMELİ DERSLER

Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 509 Reading Civilizations Through Genre: Shakespeare Adaptations 3 0 3 8
MIE 511 Epistemological Bias in Popular Culture 3 0 3 8
MIE 515 Asian Civilizations Encountering Islam 3 0 3 8
MIE 517 Çağdaş İslam Düşüncesi I 3 0 3 8
MIE 519 Islam, Science, The Spirit 3 0 3 8
MIE 521 İslam Medeniyeti Tarihi I 3 0 3 8
MIE 523 Modernization and Reform in the Ottoman Empire 3 0 3 8
MIE 525 Society Ethics and Environment 3 0 3 8
MIE 527 Cities, Citizenship and Civilization 3 0 3 8
MIE 531 Osmanlı Tarihi 3 0 3 8
MIE 535 Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi 3 0 3 8
MIE 537 Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar 3 0 3 8
MIE 543 Dünya Hukuk Gelenekleri 3 0 3 8
MIE 545 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce 3 0 3 8
MIE 547 Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi 3 0 3 8
MIE 551 Tasavvuf Okumaları I 3 0 3 8
MIE 553 İslam Düşüncesinin Gelişimi I 3 0 3 8
MIE 555 Afrika Medeniyetleri 3 0 3 8
MIE 557 Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları 3 0 3 8
MIE 563 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 8
MIE 567 Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları 3 0 3 8
MIE 569 Dil, Söylem ve Toplum 3 0 3 8
MIE 575 Küresel Çevre ve İklim Sorunları 3 0 3 8
MIE 577 Farklı Disiplinlerde İslam 3 0 3 8
MIE 593 Edebiyat ve Medeniyet 3 0 3 8
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 8
Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 512 Dünya Medeniyetleri 3 0 3 8
MIE 514 Comparative History of Economic and Financial Institutions 3 0 3 8
MIE 516 Asian Civilizations Encountering Islam II 3 0 3 8
MIE 518 Çağdaş İslam Düşüncesi II 3 0 3 8
MIE 520 Spiritual Quest in The Contemporary World 3 0 3 8
MIE 522 İslam Medeniyeti Tarihi II 3 0 3 8
MIE 524 Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim 3 0 3 8
MIE 528 Uluslararası İlişkiler, Perspektifler ve Teoriler 3 0 3 8
MIE 530 Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar 3 0 3 8
MIE 532 Religion and Science: Historical Controversies and Modern Approaches 3 0 3 8
MIE 534 Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları 3 0 3 8
MIE 536 Imagining The Human: Man, Monster, Machine 3 0 3 8
MIE 538 Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis 3 0 3 8
MIE 540 İpek Yolu Medeniyetleri 3 0 3 8
MIE 552 Tasavvuf Okumaları II 3 0 3 8
MIE 554 İslam Düşüncesinin Gelişimi II 3 0 3 8
MIE 560 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi 3 0 3 8
MIE 564 Modern Ortadoğu Tarihi 3 0 3 8
MIE 566 Müzik ve Medeniyet 3 0 3 8
MIE 568 İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları 3 0 3 8
MIE 572 Gelenek ve Modernite Arasında Din 3 0 3 8
MIE 574 Din ve Siyaset 3 0 3 8
MIE 576 İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum 3 0 3 8
MIE 628 Söylem Tahlili 3 0 3 8

Türk öğrenciler için zorunlu dil dersleri

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 583 Arapça Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 584 Arapça Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3 0 0 3

Uluslararası öğrenciler için zorunlu dil dersleri

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 591 Türkçe Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 592 Türkçe Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 581 Arapça I 6 0 0 6
MIE 582 Arapça II 6 0 0 6

Bilimsel hazırlık programı kapsamında yer alan dersler*

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 307 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10
ARA 308 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 0 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 0 5
NOTLAR
1) Bu ders planı 2019-2020 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
2) Yukarıda belirtilen zorunlu dil derslerinin mezuniyet aşamasından önce alınıp başarılması gerekmektedir.
3) Mezuniyet yükümlülüğü Türk öğrenciler için 150 AKTS, uluslararsı öğrenciler için 162 AKTS’dir.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur