Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

İslami İlimler (30% İngilizce) Lisans Programı Ders Planı

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
SIS 101 Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 4 4 5
SIS 103 Intensive Arabic I 3 12 9 12
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
SIS 105 Dini Musiki 2 0 2 3
Toplam 22 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
SIS 102 Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 4 4 5 SIS 101
SIS 104 Intensive Arabic II 4 12 10 15
Toplam 20 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
TLL 301 Basic Ottoman Turkish 1 4 3 5
SIS 201 İslam İnanç Esasları 3 0 3 5
SIS 203 Siyer 3 0 3 5
SIS 205 History and Methodology of Tafsir 3 0 3 5
Toplam 18 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
SIS 202 İslam İbadet Esasları 3 0 3 5
SIS 204 Islamic History 3 0 3 5
SIS 206 History of Philosophy 3 0 3 5
SIS 208 Hadis Tarihi ve Usulü 3 0 3 5
Toplam 18 30

 V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 301 al-Tafsir I 3 0 3 5 SIS 205
SIS 303 Hadis I 3 0 3 5 SIS 208
SIS 305 Islamic Law I 3 0 3 5 SIS 202
SIS 307 Klasik Mantık 3 0 3 5
SIS 311 Belağat 3 0 3 5
PHIL 301 Islamic Philosophy I 3 0 3 5
Toplam 18 30

VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 302 al-Tafsir II 3 0 3 5 SIS 205
SIS 304 Hadis II 3 0 3 5 SIS 208
SIS 306 Islamic Law II 3 0 3 5 SIS 305
SIS 308 Kelam 3 0 3 5 SIS 201
SIS 310 Tasavvuf 3 0 3 5
SIS 312 Dinler Tarihi 3 0 3 5
Toplam 18 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 401 Usul al-Fiqh 3 0 3 5 SIS 202
SIS 403 Türk İslam Sanatları Tarihi 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30

VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 402 İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi 3 0 3 5 SIS 308
PSY 434 Psychology of Religion 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30
Genel Toplam 150 240

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
PHIL 449 Philosophy of Religion 3 0 3 5
SIS 405 Klasik Tefsir Metinleri 3 0 3 5
SIS 406 Günümüz Tefsir Problemleri 3 0 3 5
SIS 407 Hadis Metinleri 3 0 3 5
SIS 408 Günümüz Hadis Problemleri 3 0 3 5
SIS 409 History of Islamic Law 3 0 3 5
SIS 410 Selected Readings from Muqaddima 3 0 3 5
SIS 411 Klasik Tasavvuf Metinleri 3 0 3 5
SIS 412 Çağdaş Dünya ve Tasavvuf 3 0 3 5
SIS 413 Türk İslam Edebiyatı 3 0 3 5
SIS 414 Adab-ı Bahs ve Münazara 3 0 3 5
SIS 415 Tasavvuf Musikisi 3 0 3 5
SIS 416 Ahkamu’l-Kur’an 3 0 3 5
SIS 417 Vaz’ İlmi 3 0 3 5
SIS 418 İslam İktisadı ve Finansı 3 0 3 5
SIS 419 Klasik Fıkıh Metinleri 3 0 3 5
SIS 420 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 3 5
SIS 421 Günümüz Kelam Problemleri 3 0 3 5
SIS 423 İslam Tarihinde Dinler Tarihi Çalışmaları 3 0 3 5
SIS 424 Yeni Dini Hareketler 3 0 3 5
SIS 426 Din Eğitimi 3 0 3 5
SIS 427 İslam Ahlak Esasları 3 0 3 5
SOC 309 Sociology of Religion 3 0 3 5

DİL DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
FRE 301 Basic French I 1 4 3 5 **
FRE 302 Basic French II 1 4 3 5 **
FRE 303 Intermediate French I 1 4 3 5 **
FRE 304 Intermediate French II 1 4 3 5 **
GER 301 Basic German I 1 4 3 5 **
GER 302 Basic German II 1 4 3 5 **
GER 303 Intermediate German I 1 4 3 5 **
GER 304 Intermediate German II 1 4 3 5 **
GRE 301 Basic Greek I 1 4 3 5 **
GRE 302 Basic Greek II 1 4 3 5 **
HEB 301 Basic Hebrew I 1 4 3 5 **
HEB 302 Basic Hebrew II 1 4 3 5 **
LAT 301 Basic Latin I 1 4 3 5 **
LAT 302 Basic Latin II 1 4 3 5 **
PERS 301 Basic Persian I 1 4 3 5 **
PERS 302 Basic Persian II 1 4 3 5 **
PERS 303 Intermediate Persian I 1 4 3 5 **
PERS 304 Intermediate Persian II 1 4 3 5 **
PERS 307 Intensive Basic Persian 2 8 6 10 **
PERS 308 Intensive Intermediate Persian 2 8 6 10 **
SPA 301 Basic Spanish I 1 4 3 5 **
SPA 302 Basic Spanish II 1 4 3 5 **
SPA 303 Intermediate Spanish I 1 4 3 5 **
SPA 304 Intermediate Spanish II 1 4 3 5 **
TLL 302 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 3 5 **
TLL 303 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 3 5 **
TLL 304 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 3 5 **
TLL 305 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 3 5 **
TLL 306 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 3 5 **
TLL 307 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 6 10 **
TLL 308 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 6 10 **
** Diller Okulu Onayı

NOTLAR

1) Üç dil eğitimi ile ilgili alınan 16.06.2017 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin bütün bölümlerinde mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin her birinden en az B2 düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir.
a- İslami İlimler Lisans Programı %30 İngilizce eğitim verdiğinden programa başlayacak öğrencilerin İngilizce ve Türkçe hazırlıktan başarılı olmaları gerekmektedir. Ders Planına eklenen Intensive Arabic I ve Intensive Arabic II dersleriyle, Arapça yeterliliğini de sağlamaları hedeflenmiştir.
b- Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır. Intensive Arabic derslerinden muaf tutulan öğrenciler bunlar yerine aşağıdaki tablolarda gösterilen dersleri alırlar.
2) Toplam 90 AKTS’lik ders İngilizce olarak tanımlanmış, böylelikle en az %30 İngilizce şartı sağlanmıştır.
3) İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan, dil dersleri dahil tüm dersler genel seçmeli olarak alınabilir.
4) İslami İlimler lisans programından mezun olmak için toplam 150 kredi ve 240 AKTS’lik 46 adet ders alınır. Bunların 9 tanesi üniversite ortak dersi, 33 tanesi branş dersidir.

Intensive Arabic I’den muaf olan öğrencilerin alması gereken dersler

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 305/306 Advance Arabic I / Advance Arabic II 1 4 3 5 **
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
** Diller Okulu Onayı

Intensive Arabic I ve II’den muaf olan öğrencilerin alması gereken dersler

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
SIS 107 Special Readings in Arabic I 3 0 3 5 SIS 104
SIS 108 Special Readings in Arabic II 3 0 3 5 SIS 104

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur