Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

İslami İlimler (30% İngilizce) Lisans Programı Ders Planı

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 5
SIS 109 Kur’an Okuma ve Tecvid I 0 4 2 3
SIS 103 Intensive Basic Arabic 0 10 5 7
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
Toplam 19 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
SIS 110 Kur’an Okuma ve Tecvid II 0 4 2 3 SIS 109
SIS 104 Intensive Intermediate Arabic 0 10 5 7 SIS 103
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
Toplam 19 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
TLL 301 Basic Ottoman Turkish 1 4 3 5
SIS 201 İslam İnanç Esasları 3 0 3 5
SIS 203 Siyer 3 0 3 5
SIS 205 Tefsir Tarihi ve Usulü 3 0 3 5
SIS 209 Kur’an Okuma ve Tecvid III 0 4 2 3 SIS 110
SIS 211 Intensive Classical Arabic I 0 10 5 7 SIS 104
Toplam 19 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 202 İslam İbadet Esasları 3 0 3 5
SIS 204 Islamic History 3 0 3 5
SIS 206 History of Philosophy 3 0 3 5
SIS 208 Sciences and History of Hadith 3 0 3 5
SIS 210 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 0 4 2 3 SIS 209
SIS 212 Intensive Classical Arabic II 0 10 5 7 SIS 211
Toplam 19 30

 V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 301 al-Tafsir I 3 0 3 5 SIS 205
SIS 303 Hadis I 3 0 3 5 SIS 208
SIS 305 Islamic Law I 3 0 3 5 SIS 202
SIS 307 Klasik Mantık 3 0 3 5
SIS 311 Belağat 3 0 3 5
SIS 313 / PHIL 301 İslam Felsefesi / Islamic Philosophy I 3 0 3 5
Toplam 18 30

VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 302 al-Tafsir II 3 0 3 5 SIS 205
SIS 304 Hadis II 3 0 3 5 SIS 208
SIS 306 Islamic Law II 3 0 3 5 SIS 305
SIS 308 Kelam 3 0 3 5 SIS 201
SIS 310 Tasavvuf 3 0 3 5
SIS 312 / SIS 312E Dinler Tarihi / History of Religions 3 0 3 5
Toplam 18 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SIS 401 Usul al-Fiqh 4 0 4 5 SIS 202
SIS 402 İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi 3 0 3 5 SIS 308
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 19 30

VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
PSY 434 Psychology of Religion 3 0 3 5
SPS 303 Comparative Ethics: Self, Society, and Politics 2 2 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30
Genel Toplam 149 240

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
PHIL 449 Philosophy of Religion 3 0 3 5
SIS 403 Türk İslam Sanatları Tarihi 3 0 3 5
SIS 405 Klasik Tefsir Metinleri 3 0 3 5
SIS 406 Günümüz Tefsir Problemleri 3 0 3 5
SIS 407 Hadis Metinleri 3 0 3 5
SIS 408 Günümüz Hadis Problemleri 3 0 3 5
SIS 409 History of Islamic Law 3 0 3 5
SIS 410 Selected Readings from Muqaddima 3 0 3 5
SIS 411 Klasik Tasavvuf Metinleri 3 0 3 5
SIS 412 Çağdaş Dünya ve Tasavvuf 3 0 3 5
SIS 413 Türk İslam Edebiyatı 3 0 3 5
SIS 414 Adab-ı Bahs ve Münazara 3 0 3 5
SIS 415 Tasavvuf Musikisi 3 0 3 5
SIS 416 Ahkamu’l-Kur’an 3 0 3 5
SIS 417 Vaz’ İlmi 3 0 3 5
SIS 418 İslam İktisadı ve Finansı 3 0 3 5
SIS 419 Klasik Fıkıh Metinleri 3 0 3 5
SIS 420 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 3 5
SIS 421 Günümüz Kelam Problemleri 3 0 3 5
SIS 423 İslam Tarihinde Dinler Tarihi Çalışmaları 3 0 3 5
SIS 424 Yeni Dini Hareketler 3 0 3 5
SIS 426 Din Eğitimi 3 0 3 5
SIS 427 İslam Ahlak Esasları 3 0 3 5
SIS 429 Dini Musiki 3 0 3 5
SOC 309 Sociology of Religion 3 0 3 5

DİL DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
FRE 301 Basic French I 1 4 3 5 **
FRE 302 Basic French II 1 4 3 5 **
FRE 303 Intermediate French I 1 4 3 5 **
FRE 304 Intermediate French II 1 4 3 5 **
GER 301 Basic German I 1 4 3 5 **
GER 302 Basic German II 1 4 3 5 **
GER 303 Intermediate German I 1 4 3 5 **
GER 304 Intermediate German II 1 4 3 5 **
GRE 301 Basic Greek I 1 4 3 5 **
GRE 302 Basic Greek II 1 4 3 5 **
HEB 301 Basic Hebrew I 1 4 3 5 **
HEB 302 Basic Hebrew II 1 4 3 5 **
LAT 301 Basic Latin I 1 4 3 5 **
LAT 302 Basic Latin II 1 4 3 5 **
PERS 301 Basic Persian I 1 4 3 5 **
PERS 302 Basic Persian II 1 4 3 5 **
PERS 303 Intermediate Persian I 1 4 3 5 **
PERS 304 Intermediate Persian II 1 4 3 5 **
PERS 307 Intensive Basic Persian 2 8 6 10 **
PERS 308 Intensive Intermediate Persian 2 8 6 10 **
SPA 301 Basic Spanish I 1 4 3 5 **
SPA 302 Basic Spanish II 1 4 3 5 **
SPA 303 Intermediate Spanish I 1 4 3 5 **
SPA 304 Intermediate Spanish II 1 4 3 5 **
TLL 302 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 3 5 **
TLL 303 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 3 5 **
TLL 304 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 3 5 **
TLL 305 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 3 5 **
TLL 306 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 3 5 **
TLL 307 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 6 10 **
TLL 308 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 6 10 **
** Diller Okulu Onayı

NOTLAR

1) Üç dil eğitimi ile ilgili alınan 16.06.2017 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin bütün bölümlerinde mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin her birinden en az B2 düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir.

a- İslami İlimler Lisans Programı %30 İngilizce eğitim verdiğinden programa başlayacak öğrencilerin İngilizce ve Türkçe hazırlıktan başarılı olmaları gerekmektedir. Ders Planına eklenen Intensive Basic Arabic , Intensive Intermediate Arabic, Intensive Classical Arabic I ve Intensive Classical Arabic II dersleriyle, Arapça yeterliliğini de sağlamaları hedeflenmiştir.

b- Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

c- Intensive Basic Arabic ‘den muaf olmak için A2, Intensive Intermediate Arabic’den muaf olmak için B2, Intensive Classical Arabic I’den muaf olmak için C1 ve Intensive Classical Arabic II’den muaf olmak için C2 düzeyinde belge getirmeleri gerekir.

2) Toplam 90 AKTS’lik ders İngilizce olarak tanımlanmış, böylelikle en az %30 İngilizce şartı sağlanmıştır.
3) İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan, dil dersleri dahil tüm dersler genel seçmeli olarak alınabilir.
4) İslami İlimler lisans programından mezun olmak için toplam 149 kredi ve 240 AKTS’lik 48 adet ders alınır. Bunların 9 tanesi üniversite ortak dersi, 32 tanesi branş dersi, 8 tanesi de seçmeli derslerdir.
5) Bu ders planı 2017 girişli öğrenciler dahil olmak üzere bütün öğrenciler için geçerlidir. Derslerinin bir kısmını daha önceki plana göre almış öğrencilerin bu plana intibakları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

a- SIS 101 Kuran Okuma ve Tecvid I dersini 5 AKTS olarak alıp başarmış öğrenciler, SIS 109-SIS 110 Kuran Okuma ve Tecvid I-II den muaf olurlar, SIS 209-SIS 210 Kuran Okuma ve Tecvid III-IV derslerini almakla yükümlüdürler. SIS 102 Kuran Okuma ve Tecvid II dersini 5 AKTS olarak alıp başarmış öğrenciler, SIS 209-SIS 210 Kuran Okuma ve Tecvid III-IV derslerinden muaf olurlar.

b- SIS 103 Intensive Arabic I dersini alıp başarmış öğrenciler, SIS 103 Intensive Basic Arabic dersinden muaf olurlar, SIS 104 Intensive Intermediate Arabic dersini ve SIS 211-SIS 212 Intensive Classical Arabic I-II derslerini almakla yükümlüdürler. SIS 103-SIS104 Intensive Arabic I ve II derslerini alıp başarmış öğrenciler, SIS 103 Intensive Basic Arabic ve SIS 104 Intensive Intermediate Arabic derslerinden muaf olurlar, SIS 211-SIS 212 Intensive Classical Arabic I-II derslerini almakla yükümlüdürler.

c- SIS 205 Tefsir Tarihi ve Usulü dersi daha önce İngilizce iken Türkçe, SIS 208 Sciences and History of Hadith dersi Türkçe iken İngilizce olmuştur. SIS 205 History and Methodology of Tafsir dersini İngilizce olarak almayıp, SIS 208 Hadis Tarihi ve Usulü dersini Türkçe olarak alan öğrenciler, en az %30 İngilizce şartını sağlayabilmek için seçmeli derslerinden en az birini İngilizce olarak verilen dersler arasından seçmek zorundalardır.

d- Her dönem başında Kur’an Okuma ve Tecvid dersleri için yapılan muafiyet müracaatları için bir mülakat komisyonu kurulur ve müracaat edilen dersin muhtevası esas alınarak sınav yapılır. Üst bir derse müracaat eden öğrenci, daha önceki dersleri okuyup başarmış değilse onların da muhtevasından sorumlu tutulur. Mesela doğrudan Kur’an Okuma ve Tecvid III’ten muafiyete başvuran bir öğrenci, Kur’an Okuma ve Tecvid I ve II’yi okuyup başarmış değilse, bunların da içeriğinden sınava tabi tutulur.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur