Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Hukuk (30% İngilizce) Lisans Programı Ders Planı

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUM 101 / LAW 109 The World Through Art and Literature I / Legal English I 2/3 2/0 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
LAW 101 Anayasa Hukuku I 2 2 3 4
LAW 103 Medeni Hukuk I 2 2 3 4
LAW 105 Mukayeseli Hukuk I 3 0 3 3
LAW 107 Introduction to Law 3 0 3 5
Toplam 21 31

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
HUM 102 / LAW 110 The World Through Art and Literature II / Legal English II 2/3 2/0 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
LAW 102 Anayasa Hukuku II 2 2 3 5
LAW 104 Medeni Hukuk II 2 2 3 5
LAW 106 Mukayeseli Hukuk II 3 0 3 4
Toplam 18 29

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
LAW 203 İdare Hukuku I 2 2 3 5
LAW 205 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 5
LAW 207 Public International Law I 3 0 3 5
Arapça / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/3/3 4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
LAW 204 İdare Hukuku II 2 2 3 5
LAW 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3 5
LAW 208 Public International Law II 3 0 3 5
Arapça / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/3/3 4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30

 V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 4
LAW 303 Ticaret Hukuku I 2 2 3 4
LAW 305 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2 2 3 4
LAW 307 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I 3 0 3 4
LAW 309 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 0 3 4
Arapça / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/3/3 4/0/0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 21 30

VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
LAW 304 Ticaret Hukuku II 2 2 3 4
LAW 306 Eşya Hukuku 3 2 4 5
LAW 308 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II 3 0 3 4
LAW 310 General Public Law 3 0 3 3
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Arapça / Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 1/3/3 4/0/0 3 5
Toplam 22 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 401 İcra ve İflas Hukuku 3 2 4 6
LAW 403 Private International Law I 3 0 3 5
LAW 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 0 3 4
LAW 407 Vergi Hukuku 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 19 30

VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 402 Ceza Muhakemesi Hukuku 3 2 4 6
LAW 404 Private International Law II 3 0 3 5
LAW 406 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3 0 3 4
LAW 408 Miras Hukuku 2 2 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 19 30
Genel Toplam 156 240

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
LAW 211 European Union Law 3 0 3 5
LAW 212 International Organizations 3 0 3 5
LAW 213 Siyasi Partiler Hukuku 3 0 3 5
LAW 214 Environmental Law 3 0 3 5
LAW 215 Roma Hukuku 3 0 3 5
LAW 216 Hukukta Araştırma ve Yazışma Yöntemleri 3 0 3 5
LAW 217 Siyaset ve Hukuk 3 0 3 5
LAW 218 Kriminoloji 3 0 3 5
LAW 219 Mukayeseli Hukuk III 3 0 3 5
LAW 220 Mukayeseli Hukuk IV 3 0 3 5
LAW 313 İmar Hukuku 3 0 3 5
LAW 314 Banka Hukuku 3 0 3 5
LAW 315 Energy Law 3 0 3 5
LAW 316 International Human Rights Law 3 0 3 5
LAW 317 Spor Hukuku 3 0 3 5
LAW 318 Anayasa Yargısı 3 0 3 5
LAW 319 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 5
LAW 320 İslam Hukuk Metodolojisi 3 0 3 5
LAW 321 International Investment Law 3 0 3 5
LAW 322 International Commercial Law 3 0 3 5
LAW 323 Sözleşmelerin Müzakere Edilmesi ve Hazırlanması 3 0 3 5
LAW 324 Mergers and Acquisitions 3 0 3 5
LAW 325 International Criminal Law 3 0 3 5
LAW 411 Tüketici Hukuku 3 0 3 5
LAW 412 International Investment Arbitration Law 3 0 3 5
LAW 413 Adli Tıp 3 0 3 5
LAW 414 Competition Law 3 0 3 5
LAW 415 Copy Right Law 3 0 3 5
LAW 416 Sağlık Hukuku 3 0 3 5
LAW 417 Deniz Ticaret Hukuku 3 0 3 5
LAW 418 Sigorta Hukuku 3 0 3 5
LAW 419 Çocuk Hukuku 3 0 3 5
LAW 420 Avukatlık Hukuku 3 0 3 5
LAW 421 Bilişim Hukuku 3 0 3 5
LAW 422 İflas Hukuku 3 0 3 5
LAW 423 International Commercial Arbitration Law 3 0 3 5
LAW 424 Introduction to Air Law 3 0 3 5
LAW 425 Sermaye Piyasası Hukuku 3 0 3 5
LAW 426 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5

DİL DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
ARA 301 Basic Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 302 Basic Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 303 Intermediate Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 304 Intermediate Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 305 Advanced Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 306 Advanced Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 307 Intensive Basic Arabic 2 8 6 10 *
ARA 308 Intensive Intermediate Arabic 2 8 6 10 *
FRE 301 Basic French I 1 4 3 5 *
FRE 302 Basic French II 1 4 3 5 *
FRE 303 Intermediate French I 1 4 3 5 *
FRE 304 Intermediate French II 1 4 3 5 *
GER 301 Basic German I 1 4 3 5 *
GER 302 Basic German II 1 4 3 5 *
GER 303 Intermediate German I 1 4 3 5 *
GER 304 Intermediate German II 1 4 3 5 *
GRE 301 Basic Greek I 1 4 3 5 *
GRE 302 Basic Greek II 1 4 3 5 *
HEB 301 Basic Hebrew I 1 4 3 5 *
HEB 302 Basic Hebrew II 1 4 3 5 *
LAT 301 Basic Latin I 1 4 3 5 *
LAT 302 Basic Latin II 1 4 3 5 *
PERS 301 Basic Persian I 1 4 3 5 *
PERS 302 Basic Persian II 1 4 3 5 *
PERS 303 Intermediate Persian I 1 4 3 5 *
PERS 304 Intermediate Persian II 1 4 3 5 *
PERS 307 Intensive Basic Persian 2 8 6 10 *
PERS 308 Intensive Intermediate Persian 2 8 6 10 *
SPA 301 Basic Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 302 Basic Spanish II 1 4 3 5 *
SPA 303 Intermediate Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 304 Intermediate Spanish II 1 4 3 5 *
TLL 301 Basic Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 302 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 303 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 3 5 *
TLL 304 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 3 5 *
TLL 305 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 3 5 *
TLL 306 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 3 5 *
TLL 307 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
TLL 308 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
* Diller Okulu Onayı

NOTLAR

1) Üç dil eğitimi ile ilgili alınan 16.06.2017 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin bütün bölümlerinde mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin her birinden en az B2 düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir.
a- Hukuk (%30 İngilizce) Lisans Programı Ders Planı, öğrencilerin bu şartları sağlayabilmeleri için 4 yarıyıl Arapça dil dersi alabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.
b- İstenen düzeyde dil yeterliliğine sahip olan ya da bu yeterlilikleri 4 yarıyıldan önce sağlayabilen öğrenciler ARA 301, ARA 302, ARA 303, ARA 304 kodlu Arapça derslerinin yerine, ders planında belirtilen bölüm seçmeli dersleri alacaklardır.
2) Hukuk Fakültesinden mezuniyet için alınması gereken seçmeli derslerden en az iki (2) adet seçmeli dersin bölüm seçmeli dersleri arasından alınması ve başarılması zorunludur.
3) İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan tüm lisans dersleri, Hukuk Fakültesi müfredatında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler arasında bulunmamak ve Hukuk Fakültesi lisans müfradatındaki seçmeli derslere ilişkin asgari kredi ve AKTS’yi sağlamak koşulu ile, genel seçmeli ders olarak alınabilir. B2 seviyesine kadar (bu seviye dahil) İngilizce ve Arapça dersleri ile her seviyedeki Türkçe dil dersleri genel seçmeli ders olarak alınamaz. Yine öğrencinin anadili ya da öğretim dili olan dil dersleri genel seçmeli olarak alınamaz.
4) Her öğrenci tüm öğrenimi boyunca en az 30 AKTS’lik seçmeli dersi İngilizce olarak verilen seçmeli (Bölüm Seçmeli/Genel Seçmeli) derslerden almak zorundadır.
5) Hukuk (%30 İngilizce) lisans programından mezun olmak için toplam 156 kredi ve 240 AKTS’lik 51 adet ders alınır.
6) 2020-2021 Akademik yılı ve sonrasında lisans programına başlayan öğrenciler için sanat dersleri kapsamında açılan ART kodlu derslerden en az bir tanesini genel seçmeli ders yükümlülüğüne sayılacak şekilde almak zorunludur.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur