Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Ders Planı

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
AIR 502 Fundamentals of Airline Management 3 0 3 8
AIR 503 Aviation Economics and Financial Analysis 3 0 3 8
AIR 505 Airlines Marketing Strategies 3 0 3 8
AIR 515 Information Systems and Business Analytics in Air Transportation 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
AIR 500 Seminar 3 0 0 8
AIR 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
AIR 506 Airline Business Models and Strategic Management 3 0 3 8
AIR 513 Network, Fleet and Schedule Planning 3 0 3 8
AIR 523 Revenue Management in Aviation 3 0 3 8
Toplam 12 40
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
Departmental Elective 3 0 3 8
Departmental Elective 3 0 3 8
AIR 599 Master’s Thesis 0 0 0 30
Toplam 6 46
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
AIR 599 Master’s Thesis 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 30 148
Program Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
AIR 504 Supply Chain and Logistics in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 511 Air Law and Regulations 3 0 3 8
AIR 514 Airport Planning and Management 3 0 3 8
AIR 517 Aviation Safety, Security and Crisis Management 3 0 3 8
AIR 518 Service Management and Innovation 3 0 3 8
AIR 521 Management of Engineering Projects 3 0 3 8
AIR 522 International Strategic Management 3 0 3 8
AIR 524 Project Finance in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 525 Flight and Ground Operations 3 0 3 8
AIR 526 International Human Resources Management 3 0 3 8
NOTLAR
1) Bu ders planı 2017-2018 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir. 17.7.2020 tarihli Senato kararında, 2017 yılında kayıt olan öğrencilerin zorunlu olarak aldığı AIR 504 Supply Chain Management in Aviation ve AIR 511 Air Law, Regulations and Contracting in Air Transportation-I derslerinin ders planında zorunlu olan AIR 515 Information Systems and Business Analytics in Air Transportation ve AIR 523 Revenue Management in Aviation derslerinin yerine sayılması için intibak yapılmıştır.
2) Mezuniyet yükümlülüğü 148 AKTS’dir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur