Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

7417 Sayılı Af Kanunu Duyurusu


7417 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. Madde kapsamından yararlanmak isteyen öğrencilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar)  şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde GEÇİCİ 83. MADDE kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 5 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 7 Kasım 2022

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhislerini takip eden 2 ay içinde

 

Başvuru ve kayıt işlemleri şahsen yapılacak olup başvuru evrakları Başakşehir Kampüsümüzde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına mesai saatleri içinde teslim edilmelidir.

 

Kanun gereği son başvuru tarihinden sonra başvuru alınmayacaktır.  

 

 Af Kanunundan Yararlanabilecekler

 1. Üniversitemizde hazırlık dâhil bütün sınıflarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerden 5 Temmuz 2022 tarihine kadar ilişiği kesilenler,
 2. Üniversitemizin bir programına kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar,
 3. 7 Kasım 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuranlar,
 4. 5 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden 2 ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuranlar.

Af Kanunundan Yararlanamayacaklar

 1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
 2. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler,
 3. Üniversitemizden ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olanlar,
 4. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişiler,
 5. 7 Kasım 2022 tarihine kadar kanun hükmünden yararlanabilmek için müracaat etmeyenler.

Af Kanunu için Gerekli Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik/Pasaport Aslı ve Fotokopisi
 • Ad, Soyad Değişikliği Varsa, Bu Değişiklik İle İlgili Resmi Belgeler(Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı, vb.)
 • Adli Sicil KaydıBelgesi (E-Devlet Üzerinden Alınabilir)
 • Lise/Lisans/Yüksek Lisans Diploması
 • Tanınırlık/Denklik Belgesi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
 • Üniversitemize ÖSYM Tarafından Yerleştirilmiş Ancak Kayıt Yaptırmamış Adaylar İçin ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesinin Fotokopisi
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar İçin Askerlik Terhis Belgesi
 • KVKK Beyan Formu
 • 2016-2017 Bahar Dönemi Öncesi İçin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Programlarına Başvurup Kayıt Hakkı Kazanan ya da 2016-2017 Bahar Döneminden Önce Enstitüden Kaydı Silinen Öğrencilerin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Alacağı Resmi Yazı
 • Farklı Bir Üniversiteye Yatay Geçiş Yapmayı Talep Edecek Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Beyanına İlişkin Dilekçe

 

İngilizce Dil Yeterlik:

 

Üniversite Senatosu Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavları:

Lisans Programları İçin

 • YDS/YÖKDİL: 90
 • TOEFL-IBT: 80
 • PTE AKADEMİK: 55
 • CPE: C
 • CAE: C
 • FCE: B

Yüksek Lisans Programları İçin

Doktora Programları İçin

Üniversitemiz Tarafından Düzenlenecek Yabancı Dil Yeterlik Sınav Tarihleri:

Başvuru esnasında öğrencilere bilgi verilecektir.

 

7417 SAYILI KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

SENATO UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ  

Af başvurusundan yararlanarak kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur